Serwisy tematyczne
Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego

projekt1-min

Powrót rysia do północno- zachodniej Polski

Serwis projektu POIS.02.04.00-00-0143/16.

sprawdź

projekt2-min

Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w Polsce północno-zachodniej

Serwis projektu LIFE13 NAT/PL/000010.

sprawdź

projekt3-min

Dzika Zagroda

Serwis zagrody pokazowej żubrów i rysi w Jabłonowie

sprawdź

dfsfrsf

Aplikacja online

Mapa online pokazująca rejony przebywania żubrów i łosi. 

sprawdź

fundusze_europejskie_xl-min
unia_europejska_fundusze_xl

Wskazany wpis nie istnieje

Lista wpisów

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr nr 4/LIFE/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na przeprowadzenie analiz genotypowania rysi

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 4/LIFE/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na przeprowadzenie analiz genotypowania rysi w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu 101114131 — LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE „Expanding the range of the lynx population in northern Poland”.

  1. Liczba złożonych ofert: 1
  2. Wykluczono: 0 wykonawców
  3. Odrzucono: 0 ofert
  4. Wybrany wykonawca: Uniwersytet w Białymstoku ul. Świerkowa 20 B 15-328 Białystok
  5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi. 

Lp.

Wykonawca

Adres

Liczba zdobytych punktów

1.      

Uniwersytet w Białymstoku

ul. Świerkowa 20 B

15-328 Białystok

100 pkt.

Czytaj dalej

Ryś, który lubi być sławny 😊

Mowa o Rejencie, który zasłynął w ostatnich dniach spacerem po przedmieściach Łodzi. Rejent przyjechał do Polski 17 listopada zeszłego roku z austriackiego ośrodka hodowli w Mautern w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”. Tak jak każdy sprowadzony ryś, Rejent został przebadany genetycznie  pod kątem przynależności do populacji bałtyckiej, a skoro znalazł się u nas to wynik badania był oczywiście pozytywny.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 5/LIFE/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę elementów, montaż i testy obroży telemetrycznych gps do monitoringu rysi

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe nr 5/LIFE/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę elementów, montaż i testy obroży telemetrycznych gps do monitoringu rysi w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu 101114131 — LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE „Expanding the range of the lynx population in northern Poland”

Termin składania ofert: 14.11.2023 r.

Zapytanie ofertowe nr 5/LIFE/2023

Czytaj dalej

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 3/LIFE/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę modułów telemetrycznych GPS do monitoringu rysi.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 3/LIFE/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę modułów telemetrycznych GPS do monitoringu rysi w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu 101114131 — LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE „Expanding the range of the lynx population in northern Poland”.

  1. Liczba złożonych ofert: 1
  2. Wykluczono: 0 wykonawców
  3. Odrzucono: 0 ofert
  4. Wybrany wykonawca: Inventia sp. z o.o. ul. Poleczki 23 02-822 Warszawa
  5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi. 

Lp.

Wykonawca

Adres

Cena
(zł brutto/ uwagi)

1.      

Inventia sp. z o.o.

ul. Poleczki 23

02-822 Warszawa

515 999,76 zł

Czytaj dalej

Komunikat nr I do zapytanie ofertowe nr 4/LIFE/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na przeprowadzenie analiz genotypowania rysi

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze informuje, że w zapytaniu ofertowym nr 4/LIFE/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na przeprowadzenie analiz genotypowania rysi, załącznik nr 6 nie jest wymagany, gdyż zapytanie ofertowe zawiera załącznik nr 4 oraz załącznik nr 5 oświadczenie RODO.

Zapytanie ofertowe nr 4/LIFE/2023

Czytaj dalej