Serwisy tematyczne
Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego

projekt1-min

Powrót rysia do północno- zachodniej Polski

Serwis projektu POIS.02.04.00-00-0143/16.

sprawdź

projekt2-min

Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w Polsce północno-zachodniej

Serwis projektu LIFE13 NAT/PL/000010.

sprawdź

projekt3-min

Dzika Zagroda

Serwis zagrody pokazowej żubrów i rysi w Jabłonowie

sprawdź

dfsfrsf

Aplikacja online

Mapa online pokazująca rejony przebywania żubrów i łosi. 

sprawdź

fundusze_europejskie_xl-min
unia_europejska_fundusze_xl

Wskazany wpis nie istnieje

Lista wpisów

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 8/LIFE/2024 zgodnie z zasadą konkurencyjności na obsługę weterynaryjną i zakup środków farmakologicznych

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 8/LIFE/2024 zgodnie z zasadą konkurencyjności na obsługę weterynaryjną i zakup środków farmakologicznych

w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu 101114131 — LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE „Expanding the range of the lynx population in northern Poland”.

 1. Liczba złożonych ofert: 1
 2. Wykluczono: 0 wykonawców
 3. Odrzucono: 0 ofert
 4. Wybrany wykonawca: Gabinet Weterynaryjny Roman Lizoń ul. M. Konopnickiej 9 78-600 Wałcz
 5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi. 

Lp.

Wykonawca

Adres

Liczba zdobytych punktów

1.      

Gabinet Weterynaryjny

Roman Lizoń

ul. M. Konopnickiej 9 78-600 Wałcz

100 pkt.

Czytaj dalej

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 7/LIFE/2024 zgodnie z zasadą konkurencyjności na sukcesywny zakup paliwa - ulepszonego oleju napędowego

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 7/LIFE/2024 zgodnie z zasadą konkurencyjności na sukcesywny zakup paliwa - ulepszonego oleju napędowego

w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu 101114131 — LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE „Expanding the range of the lynx population in northern Poland”.

 1. Liczba złożonych ofert: 1
 2. Wykluczono: 0 wykonawców
 3. Odrzucono: 0 ofert
 4. Wybrany wykonawca: Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa
 5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi. 

Lp.

Wykonawca

Adres

Liczba zdobytych punktów

1.      

Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe

ul. Kocjana 3,

01-473 Warszawa

80 pkt.

Czytaj dalej

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 6/LIFE/2024 zgodnie z zasadą konkurencyjności na obsługę księgową projektu „Expanding the range of the lynx population in northern Poland”

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 6/LIFE/2024 zgodnie z zasadą konkurencyjności na obsługę księgową projektu „Expanding the range of the lynx population in northern Poland”

w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu 101114131 — LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE „Expanding the range of the lynx population in northern Poland”.

 1. Liczba złożonych ofert: 1
 2. Wykluczono: 0 wykonawców
 3. Odrzucono: 0 ofert
 4. Wybrany wykonawca: ARTUM Sp. z o.o. ul. Jeziorna 2a, 78-500 Drawsko Pomorskie
 5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi. 

Lp.

Wykonawca

Adres

Liczba zdobytych punktów

1.      

ARTUM Sp. z o.o. ul. Jeziorna 2a 78-500 Drawsko Pomorskie

100 pkt.

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 8/LIFE/2024 zgodnie z zasadą konkurencyjności na obsługę weterynaryjną i zakup środków farmakologicznych

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe nr 8/LIFE/2024 zgodnie z zasadą konkurencyjności na obsługę weterynaryjną i zakup środków farmakologicznych w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu 101114131 — LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE „Expanding the range of the lynx population in northern Poland”

Termin składania ofert: 09.01.2024 r.

Zapytanie ofertowe nr 8/LIFE/2024

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 7/LIFE/2024 zgodnie z zasadą konkurencyjności na sukcesywny zakup paliwa - ulepszonego oleju napędowego

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe nr 7/LIFE/2024 zgodnie z zasadą konkurencyjności na sukcesywny zakup paliwa – ulepszonego oleju w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu 101114131 — LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE „Expanding the range of the lynx population in northern Poland”

Termin składania ofert: 09.01.2024 r.

Zapytanie ofertowe nr 7/LIFE/2024

Czytaj dalej