„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Aktualności

Wpisy z okresu: "kwiecień 2017"×

Wpisy w kategorii: "Aktualności "×

powrot-rysia

Powrót rysia do północno-zachodniej Polski

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze dnia 30.03.2017 r. podpisało umowę nr POIS.02.04.00-00-0143/16-00 na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Powrót rysia do północno-zachodniej Polski. Głównym celem projektu jest przywrócenie populacji rysia i zapewnienie odpowiednich warunków dla jej rozwoju na Pomorzu Zachodnim. ZTP będzie realizowało projekt we współpracy z podmiotami upoważnionymi: Instytutem Badania Ssaków w Białowieży i Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 3 532 151,00 PLN. Kwota dotacji z funduszy unijnych – 3 002 328,00 PLN. Planowany efekt do osiągniecia w czasie realizacji Projektu to:

Czytaj dalej