„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Aktualności

Wpisy z okresu: "czerwiec 2022"×

Wpisy w kategorii: "Aktualności "×

wymiana-obrozy

PRACA POGOTOWIA INTERWENCYJNEGO

Odbudowa populacji rysia  zależna jest  od pracy wielu osób. Jednym z najważniejszych zadań jest monitoring rysi po ich wypuszczeniu na wolność. Zadanie to realizowane jest przez Pogotowie Interwencyjne, które tworzy zespół pracowników ZTP. To właśnie oni trzymają „pieczę” nad wypuszczonymi osobnikami. Oni też decydują o momencie wypuszczenia danego rysia z zagrody wypuszczeniowej.

Czytaj dalej
2

PODSUMOWANIE DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ PROJEKTU

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze podjęło się przywrócenia rysia do północno-zachodniej Polski po ponad 300 latach nieobecności gatunku na tych terenach. Zadanie to stało się możliwe do realizacji dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – projekt POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”. Wkład własny do przedsięwzięcia pokrywa WWF Polska, a ostatnio otrzymaliśmy dodatkowe wsparcie działającego w ramach projektu Pogotowia Interwencyjnego od Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra" ze środków  przekazanych na ochroną zagrożonych gatunków przez sieć Biedronka.

Czytaj dalej