„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Aktualności

Ryś, który lubi być sławny 😊

Mowa o Rejencie, który zasłynął w ostatnich dniach spacerem po przedmieściach Łodzi. Rejent przyjechał do Polski 17 listopada zeszłego roku z austriackiego ośrodka hodowli w Mautern w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”. Tak jak każdy sprowadzony ryś, Rejent został przebadany genetycznie  pod kątem przynależności do populacji bałtyckiej, a skoro znalazł się u nas to wynik badania był oczywiście pozytywny.

Czytaj dalej