"The Return of Lynx to Northwestern Poland"

The project is implemented by the Western Pomeranian Nature Society together with the Mammal Research Institute of the Polish Acadamy of Sciences in Białowieża and the Cultural Center in Miroslawiec

Article

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności w postępowaniu nr 26/POIS/2019 na dostarczenie zestawu do elektronicznego znakowania rysi.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z sasadą konkurencyjności w postępowaniu 26/POIS/2019 na dostarczenie zestawu do elektronicznego znakowania rysi w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

1. Liczba złożonych ofert: 1
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: RFOG POLAND Tomasz Paszkowski, ul. Starogrodzka 1/2, 72-300 Gryfice
5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi.

Lp.

Wykonawca

Adres

Cena brutto/ uwagi

1

RFOG POLAND
Tomasz Paszkowski

Ul. Starogrodzka 1/2
72-300 Gryfice

1 740,00 zł

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności w postępowaniu nr 26/POIS/2019 na dostarczenie zestawu do elektronicznego znakowania rysi.