„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Artykuł

Analiza przestrzenna danych GPS z obroży rysiowych i metodyka reintrodukcji rysi.

Jednym z działań Projektu było Opracowanie ekspertyz dotyczących obszarów oraz metod reintrodukcji rysia. Efektem realizacji tego zadania jest dokument „Analiza przestrzenna danych GPS rysi reintrodukowanych w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski” wraz z wytycznymi do metodyki reintrodukcji rysi” opracowany przez dr hab. Tomasza Borowika i dr hab. Michała Żmihorskiego.

Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane realizacją programu reintrodukcji rysia w północno-zachodniej Polsce do zapoznania się ze wspomnianym opracowaniem.

Analiza przestrzenna danych GPS z obroży rysiowych i metodyka reintrodukcji rysi

Poprzedni artykuł
Następny artykuł