„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Artykuł

Czy wiesz, że ....

634a0860

Czas na garść ciekawostek w nowym roku!

- Rysie występują najczęściej w kompleksach leśnych ze starymi drzewostanami, posiadającymi gęsty podszyt- lasy liściaste jak i iglaste. Samice przeważnie mają o połowę mniejsze terytorium niż samce. Jednak areał osobnicze obu płci porywają się w dużym stopniu ze sobą. Niekiedy obszar bytowania samca pokrywa się w różnym stopniu z terrytorium kilku samic. Czynnikem decydującym o wielkości areału jest dostępność pokarmu.

- Rysie większość dnia przebywają w kryjówkach, a w nocy wychodzą na żer. Z tego względu najczęścej przebywają w lasach, w których nie usuwa się wykrotów, znajdują się wyłomy skalne lub drzewa z dużymi dziuplami.

- Ze względu na skryty tryb życia, błyskawiczne i skuteczne polowanie, dawniej nazywany był ostrowidzem.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł