„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Artykuł

Czy wiesz, że...

4gatunki_roger-hall-wildlife-art

Spośród 4 gatunków rysia żyjących na świecie, 2 z nich występują w Ameryce Północnej: ryś kanadyjski i ryś rudy, a 2 w Europie: ryś euroazjatycki (również w Azji) i ryś iberyjski. Każdy z gatunków rysia różni się wyglądem i trybem życia. W dzisiejszym wpisie pokrótce zaprezentujemy Państwu każdy z gatunków.

kanada_ten

1. Ryś kanadyjski (Lynx canadensis): zamieszkuje Kanadę i północ Stanów Zjednoczonych. Jest mniejszy od naszego rysia euroazjatyckiego, waży średnio 10 kg. Cechą charakterystyczną tego rysia są silnie owłosione łapy, które zajmują dużą powierzchnię, co pomaga rysiowi poruszać się w głębokim śniegu. Żywią się głównie zającami amerykańskimi.

kevin-pickell-photo

2. Ryś rudy (Lynx rufus): występuje na obszarze od południowej Kanady do północnego i środkowego Meksyku. Jest najmniejszym ze wszystkich gatunków rysi. W ubarwieniu posiada charakterystyczną czarną kratę na przednich łapach oraz krótki ogon z czarnymi, poprzecznymi pręgami. Najchętniej poluje na króliki i zające.

634a3668

3.Ryś euroazjatycki (Lynx lynx): występuje w Europie i Azji. Jest największym przedstawicielem wśród rysi. Ma czarnożółtorude ubarwienie z mniej lub bardziej widocznymi brunatnymi plamkami. Poluje głównie na ssaki kopytne: sarny oraz młode jelenie i łanie. Wyróżnia się 8 podgatunków tego rysia, z czego 1 jest już wymarły.

iberyjski

4. Ryś iberyjski (Lynx pardinus): występuje tylko na Półwyspie Iberyjskim. Kiedyś był uznawany za podgatunek rysia euroazjatyckiego, obecnie zaś jest klasyfikowany jako odrębny gatunek. Należy do kotów najbardziej zagrożonych wyginięciem. Według danych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN), w 2014 roku populacja dorosłych osobników rysia iberyjskiego była szacowana na ok. 150 osobników. Ryś ten jest o połowę mniejszy od rysia euroazjatyckiego i żywi się głównie dzikimi królikami.

Źródło informacji: https://pl.wikipedia.org

Poprzedni artykuł
Następny artykuł