„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Artykuł

Festiwal Rysia w Mirosławcu !!

festiwal-rysia,docx

Na terenie gminy Mirosławiec, gdzie znajduje się siedziba projektu „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski” POIS.02.04.00-00-0143/16 w dniach 30.06-01.07.2018r. odbędzie się „Festiwal Rysia”, który ma na celu m.in. promocje projektu.

Serdecznie zapraszamy :)

Poprzedni artykuł
Następny artykuł