„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Artykuł

Komunikat nr I do zapytania ofertowego nr 10/LIFE/2024 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę elementów metalowych

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze informuje, że w zapytaniu ofertowym nr 10/LIFE/2024 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę elementów metalowych, nastąpiły zmiany, w  pkt. II opis zamówienia ppkt. 6,8,9,10

Termin składania ofert został wydłużony do 02.05.2024 r.

Zapytanie ofertowe nr 10/Life/2024

Wpis nie znaleziony