„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Artykuł

Komunikat nr I do zapytanie ofertowe nr 4/LIFE/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na przeprowadzenie analiz genotypowania rysi

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze informuje, że w zapytaniu ofertowym nr 4/LIFE/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na przeprowadzenie analiz genotypowania rysi, załącznik nr 6 nie jest wymagany, gdyż zapytanie ofertowe zawiera załącznik nr 4 oraz załącznik nr 5 oświadczenie RODO.

Zapytanie ofertowe nr 4/LIFE/2023

Wpis nie znaleziony