„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Artykuł

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAGRÓD DLA RYSI

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze informuje, że nastąpiła zmiana terminu składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej zagród dla rysi w ramach projektu „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”. Nowy termin składania ofert: 18.05.2017 r.

Wpis nie znaleziony