„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Artykuł

Komunikat w sprawie zapytania ofertowego nr 23/POIS/2019 na na budowę dwóch zagród wypuszczeniowych dla rysi

W odpowiedzi na pytania odnośnie wymogów dotyczących słupków informujemy, że:

- słupki muszą być okorowane,

- o minimalnej średnicy po okorowaniu 12cm.

Wpis nie znaleziony