„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Artykuł

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 3/POIS/2017 na dostawę używanego samochodu terenowego typu pick-up w ramach projektu „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o unieważnieniu postępowania 3/POIS/2017 na dostawę używanego samochodu terenowego typu pick-up w ramach projektu „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

  1. Liczba złożonych ofert: 1
  2. Wykluczono: 0 wykonawców
  3. Odrzucono: 0 ofert
  4. Wybrany wykonawca: brak
  5. Uzasadnienie unieważnienia: cena złożonej oferty przekracza środki pieniężne jakimi dysponuje Zamawiający.

Wpis nie znaleziony