„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Artykuł

PRACA POGOTOWIA INTERWENCYJNEGO

Praca Pogotowia Interwencyjnego

Odbudowa populacji rysia  zależna jest  od pracy wielu osób. Jednym z najważniejszych zadań jest monitoring rysi po ich wypuszczeniu na wolność. Zadanie to realizowane jest przez Pogotowie Interwencyjne, które tworzy zespół pracowników ZTP. To właśnie oni trzymają „pieczę” nad wypuszczonymi osobnikami. Oni też decydują o momencie wypuszczenia danego rysia z zagrody wypuszczeniowej.

Pogotowie Interwencyjne opiera swoja pracę o dane przesyłane z obroży telemetrycznych oraz informacje przekazywanych przez lokalnych mieszkańców. Pracownicy sprawdzają ofiary rysi, miejsca ich przebywania oraz przekazują te informacje do prowadzonej bazy. Jednak ich najważniejsza rola to reagowanie w sytuacjach wymagających interwencji (wypadek z udziałem rysi, niepożądane zachowanie danego osobnika, choroba). Pracownicy Pogotowia są wyszkoleni i bez problemu potrafią uśpić rysia w terenie w celu jego odłowienia czy też wymiany obroży.

Ostatnio jednym z najczęstszych zadań PI jest odłów zwierząt chorych na świerzb. Dzięki podejmowanym interwencją, a następnie leczeniu prowadzonym w Ośrodku Rehabilitacji w Stobnicy, zwierzęta ponownie wypuszczane są na wolność jako osobniki zdrowe. W ten sposób PI odłowiło już i ponownie wypuściło 8 rysi.

Ponadto zespół terenowy podejmuje próby wymiany obroży telemetrycznych rysiom, u których przestały one pracować. Udało się z sukcesem przeprowadzić już 18 akcji wymiany obroży. Dzięki temu możemy kontynuować monitoring oraz szybko reagować w przypadkach wymagających interwencji. 

Pogotowie zajmuje się również sprowadzaniem rysi do projektu, oraz ich adaptacją. Interwencje są podejmowane również w sytuacjach kiedy rysie zanadto zbliżają się do siedzib ludzkich, wtedy są przeganiane, a w przypadku kiedy sytuacje powtarzają się – są odławiane. Na szczęście takich przypadków było zaledwie kilka. Pogotowie Interwencyjne to bardzo ważna grupa osób, która dzięki swoim umiejętnością oraz doświadczeniu potrafi skutecznie przeprowadzić praktycznie każdą akcję z udziałem rysi. 

azjatka-z-corkami-powrot-do-natury

pomniejszone

pommmmmmmniejszoneee

Poprzedni artykuł
Następny artykuł