„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Artykuł

Sesja zdjęciowa kocich piękności:)

rozia6

W dniu wczorajszym nasze rysice odbyły wiosenną sesję zdjęciową. Oto jej efekty:

Poprzedni artykuł
Następny artykuł