„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Artykuł

Unieważnienie postępowania 13/POIS/2017 na budowę zagród dla rysi w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze unieważnia postępowanie 13/POIS/2017 na budowę zagród dla rysi w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski” z powodu braku możliwości jednoznacznej oceny spełnienia kryterium warunku udziału w postępowaniu oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Wpis nie znaleziony