„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Artykuł

Unieważnienie postępowania 8/POIS/2017 na wyznaczenie optymalnych obszarów do reintrodukcji rysi w ramach projektu „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o unieważnieniu w wyniku błędu publikacji postępowania 8/POIS/2017 na wyznaczenie optymalnych obszarów do reintrodukcji rysi w ramach projektu „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

Wpis nie znaleziony