„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Artykuł

Zapytanie ofertowe na dostarczenie, podłączenie oraz rozruch mroźni z przedsionkiem chłodniczym do przetrzymywania pokarmu dla rysi w ramach projektu „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe na dostarczenie, podłączenie oraz rozruch mroźni z przedsionkiem chłodniczym do przetrzymywania pokarmu dla rysi w ramach  projektu „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

Termin składania ofert: do dnia 02.08.2017 r.

zo_mrozna_20170725

Wpis nie znaleziony