„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Artykuł

Zapytanie ofertowe na dostarczenie zestawu do elektronicznego znakowania rysi

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe nr 25/POIS/2019  na dostarczenie zestawu do elektronicznego znakowania rysi w ramach projektu  POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

Termin składania ofert: 24.05.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Wpis nie znaleziony