„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Artykuł

Zapytanie ofertowe nr 1/R/2022 zgodnie z zasadą konkurencyjności na sukcesywny zakup paliwa – ulepszonego oleju napędowego.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe nr 1/R/2022 zgodnie z zasadą konkurencyjności na sukcesywny zakup paliwa – ulepszonego oleju napędowego.

Termin składania ofert: 09.01.2023 r. 

Zapytanie ofertowe

Wpis nie znaleziony