„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Artykuł

Zapytanie ofertowe nr 15/POIS/2017 na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego budowa zagród dla rysi

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe nr 15/POIS/2017  na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego budowa zagród dla rysi w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

Termin składania ofert: 13.12.2017 r.

ZO_Inspektor nadzoru

Wpis nie znaleziony