„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Artykuł

Zapytanie ofertowe nr 2/LIFE/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę samochodu typu pick-up

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe nr 2/LIFE/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę  samochodu typu pick-up

Termin składania ofert: 31.10.2023 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/LIFE/2023

Wpis nie znaleziony