„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Artykuł

Zapytanie ofertowe nr 2/WWF/2020 na dostawę modułów telemetrycznych GPS do monitoringu rysi

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe nr 2/WWF/2020 na dostawę modułów telemetrycznych GPS do monitoringu rysi w ramach działań na rzecz rysi we współpracy z Fundacją WWF Polska.

Termin składania ofert do dnia: 03.06.2020 r.

Zapytanie ofertowe.

Wpis nie znaleziony