„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Artykuł

Zapytanie ofertowe nr 3/R/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę modułów telemetrycznych GPS do monitoringu rysi.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe nr 3/R/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności  na dostawę modułów telemetrycznych GPS do monitoringu rysi.

Termin składania ofert: 24.01.2023 r. 

Zapytanie ofertowe

Wpis nie znaleziony