„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Artykuł

Zapytanie ofertowe nr 3/WWF/2020 na dostawę elementów, montaż i testy obroży telemetrycznych GPS do monitoringu rysi

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe nr 3/WWF/2020 na dostawę elementów, montaż i testy obroży telemetrycznych GPS do monitoringu rysi

w ramach działań na rzecz rysi we współpracy z Fundacją WWF Polska.

Termin składania ofert do dnia: 03.06.2020 r.

Zapytanie ofertowe.

Wpis nie znaleziony