„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Artykuł

Zapytanie ofertowe nr 34/POIS/2021 zgodnie z zasadą konkurencyjności na obsługę księgową projektu "Powrót rysia do północno- zachodniej Polski"

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności  nr 34/POIS/2021 na obsługę księgową projektu "Powrót rysia do północno- zachodniej Polski".

Termin składania ofert: 15.01.2021 r. 

Zapytanie ofertowe

Wpis nie znaleziony