„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Artykuł

Zapytanie ofertowe nr 47/POIS/2021 zgodnie z zasadą konkurencyjności na sukcesywny zakup paliwa – ulepszonego oleju napędowego.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe nr 47/POIS/2021 zgodnie z zasadą konkurencyjności na sukcesywny zakup paliwa – ulepszonego oleju napędowego w ramach realizacji projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

Termin składania ofert: 30.12.2021 r. 

Zapytanie ofertowe

Wpis nie znaleziony