„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Artykuł

Zapytanie ofertowe nr 5/LIFE/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę elementów, montaż i testy obroży telemetrycznych gps do monitoringu rysi

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe nr 5/LIFE/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę elementów, montaż i testy obroży telemetrycznych gps do monitoringu rysi w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu 101114131 — LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE „Expanding the range of the lynx population in northern Poland”

Termin składania ofert: 14.11.2023 r.

Zapytanie ofertowe nr 5/LIFE/2023

Wpis nie znaleziony