„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Artykuł

Zapytanie ofertowe nr 51/POIS/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostarczenie zestawu fotopułapek z osprzętem do monitoringu rysi

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe nr 51/POIS/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostarczenie zestawu fotopułapek z osprzętem do monitoringu rysi w ramach realizacji projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

Termin składania ofert: 08.03.2023 r. 

ZO 51/POIS/2023

Wpis nie znaleziony