„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Artykuł

Zapytanie ofertowe nr 8/LIFE/2024 zgodnie z zasadą konkurencyjności na obsługę weterynaryjną i zakup środków farmakologicznych

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe nr 8/LIFE/2024 zgodnie z zasadą konkurencyjności na obsługę weterynaryjną i zakup środków farmakologicznych w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu 101114131 — LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE „Expanding the range of the lynx population in northern Poland”

Termin składania ofert: 09.01.2024 r.

Zapytanie ofertowe nr 8/LIFE/2024

Wpis nie znaleziony