„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Artykuł

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 32/POIS/2020 na dostawę elementów, montaż i testy obroży telemetrycznych GPS do monitoringu rysi.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności  nr 32/POIS/2020 na dostawę elementów, montaż i testy obroży telemetrycznych GPS do monitoringu rysi w ramach realizacji projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 "Powrót rysia do północno-zachodniej Polski."

Termin składania ofert: 26.06.2020 r. 

Zapytanie ofertowe

Wpis nie znaleziony