„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Artykuł

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 10/POIS/2017 na wyznaczenie optymalnych obszarów do reintrodukcji rysi

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 10/POIS/2017 na wyznaczenie optymalnych obszarów do reintrodukcji rysi w ramach  projektu „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

Termin składania ofert: do dnia 25.08.2017 r.

Załącznik:
HSM_20170817

Wpis nie znaleziony