„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Artykuł

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 12/POIS/2017 na budowę zagród dla rysi

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe nr 12/POIS/2017  na budowę zagród dla rysi w zagrodach w ramach  projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

Termin składania ofert: 06.10.2017 r., godz. 10:00

ZO_Budowa zagrod_20170921
Zal_4a_zz_Opis techniczny
Zal_4b_zz_Rysunki
Zal_4c_zz_Przedmiar
Zal_5a_za_Opis techniczny
Zal_5b_za_Rysunki
Zal_5b_za_rzut
Zal_5c_za_Przedmiar
Zal_5d_za_Przedmiar elektryka
Zal_5e_za_Sanitarka

Wpis nie znaleziony