„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Artykuł

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 21/POIS/2019 na dostawę modułów telemetrycznych GPS do monitoringu rysi

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 21/POIS/2019  na dostawę modułów telemetrycznych GPS do monitoringu rysi w ramach projektu  POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

Termin składania ofert: 18.02.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Wpis nie znaleziony