„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Artykuł

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 28/POIS/2019 na sukcesywny zakup paliwa – ulepszonego oleju napędowego

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 28/POIS/2019 na sukcesywny zakup paliwa – ulepszonego oleju napędowego w ramach realizacji projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 "Powrót rysia do północno-zachodniej Polski."

Termin składania ofert: 25.06.2019r. 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Wpis nie znaleziony