„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Artykuł

Zawiadomienie o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 50/POIS/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na analizy przestrzenne danych GPS.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o nierozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 50/POIS/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na analizy przestrzenne danych GPS.

Przyczyną nierozstrzygnięcia zapytania ofertowego jet brak złożonych ofert. 

Wpis nie znaleziony