„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Artykuł

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 11/POIS/2017 na dostarczanie żywych danieli i dzikich królików dla utrzymania rysi w zagrodach

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 11/POIS/2017 na dostarczanie żywych danieli i dzikich królików dla utrzymania rysi w zagrodach w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

  1. Liczba złożonych ofert: 1.
  2. Wykluczono: 0 wykonawców.
  3. Odrzucono: 0 ofert.
  4. Wybrany wykonawca: TELTRACK sp. z o.o., ul. B. Prusa 5, 64-980 Trzcianka
  5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła oraz spełnia wszystkie wymogi
Lp. Wykonawca Adres

Liczba zdobytych
punktów

1 TELTRACK sp. z o.o. ul. B. Prusa 5,
 64-980 Trzcianka
100,00  pkt

Wpis nie znaleziony