„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Artykuł

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 12/LIFE/2024 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę mrożonych szczurów dla rysi.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 12/LIFE/2024 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę mrożonych szczurów dla rysi

w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu 101114131 — LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE „Expanding the range of the lynx population in northern Poland”.

  1. Liczba złożonych ofert: 2
  2. Wykluczono: 0 wykonawców
  3. Odrzucono: 0 ofert
  4. Wybrany wykonawca: ZOOFOOD Sp. z o.o. Grabianowo 10 a, 63-112 Brodnica
  5. Uzasadnienie wyboru: oferta, która wpłyneła zawierała najniższą cenę całkowitą brutto.

Lp.

Wykonawca

Adres

Cena brutto

1.      

ZOOFOOD Sp. z o.o.

Grabianowo 10 a

63-112 Brodnica

71 438,40 zł

2.

UTILFOOD Joanna Augustyniak

ul. Poznańska 12, Robakowo

62-023 Gądki

135 300,00 zł

Wpis nie znaleziony