„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Artykuł

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 10/POIS/2017 na wyznaczenie optymalnych obszarów do reintrodukcji rysi w ramach projektu „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 10/POIS/2017 na wyznaczenie optymalnych obszarów do reintrodukcji rysi w ramach projektu „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

  1. Liczba złożonych ofert: 1.
  2. Wykluczono: 0 wykonawców.
  3. Odrzucono: 0 ofert.
  4. Wybrany wykonawca: Marcin Górny, ul. Biała Droga 9/3, 30-327 Kraków
  5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła oraz spełnia wszystkie wymogi
Lp. Wykonawca Adres

Liczba zdobytych
punktów

1 Marcin Górny

ul. Biała Droga 9/3,
30-327 Kraków

90,00  pkt

Wpis nie znaleziony