„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Artykuł

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 14/POIS/2017 na budowę zagród dla rysi

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 14/POIS/2017 na budowę zagród dla rysi w ramach projektu „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

  1. Liczba złożonych ofert: 2.
  2. Wykluczono: 0 wykonawców.
  3. Odrzucono: 0 ofert.
  4. Wybrany wykonawca: Zakład Produkcyjno-Usługowy „TRÓJKA” Adam Jusiel; Zdroisko, ul. Ptasia 11; 66-415 Kłodawa
  5. Uzasadnienie wyboru: najwyższa liczna zdobytych punktów
Lp. Wykonawca Adres

Liczba zdobytych
punktów

1 Zakład Produkcyjno-Usługowy „TRÓJKA” Adam Jusiel Zdroisko,
ul. Ptasia 11,
66-415 Kłodawa
95,00  pkt
2 Handel i Usługi Jolanta Kujawa

Hanki 18,
78-650 Mirosławiec

83,78 pkt

Wpis nie znaleziony