„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Artykuł

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 4/R/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę elementów, montaż i testy obroży telemetrycznych GPS do monitoringu rysi.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 4/R/2023 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę elementów, montaż i testy obroży telemetrycznych GPS do monitoringu rysi.

1. Liczba złożonych ofert: 1
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: FUNDACJA BUREJ, Dłusko 14, 73-155 Węgorzyno
5. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, która wpłynęła i spełnia wszystkie wymogi.

 

Lp.

Wykonawca

Adres

Cena
(zł brutto)/uwagi  

1.      

FUNDACJA BUREJ

Dłusko 14
73-155 Węgorzyno  

97 310,00 zł

Wpis nie znaleziony