„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Artykuł

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 45/POIS/2021 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostarczenie żywych danieli

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 45/POIS/2021 na dostarczenie żywych danieli w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

1. Liczba złożonych ofert: 1
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: 
5. Uzasadnienie wyboru: najwyższa liczba zdobytych punktów.

Lp.

Wykonawca

Adres

Liczba zdobytych punktów

1.

WOLFPACK, Jacek Więckowski

Rynek 2/7; 64-520 Obrzycko

100 pkt.

Wpis nie znaleziony