„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Artykuł

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr 1/R/2022 zgodnie z zasadą konkurencyjności na sukcesywny zakup paliwa - ulepszonego oleju napędowego.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze informuje o wyborz najorzystniejszej oferty w zpytaniu ofertowym nr 1/R/2022 zgodnie z zasadą konkurencyjności na sukcesywny zakup paliwa - ulepszonego oleju napędowego. 

1. Liczba złożonych ofert: 1
2. Wykluczono: 0 wykonawców
3. Odrzucono: 0 ofert
4. Wybrany wykonawca: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa
5. Uzasadnienie wyboru: najwyższa liczba zdobytych punktów. 

Lp.

Wykonawca

Adres

Ilość zdobytych punktów

1.

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

ul. Kocjana 3, 
01-473 Warszawa

80,00 pkt.

Wpis nie znaleziony