„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAGRÓD DLA RYSI

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej zagród dla rysi w ramach projektu „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

Termin składania ofert: dnia 15.05.2017 r.
Zo_Projektowanie

Poprzedni artykuł