„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe nr 13/LIFE/2024 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę elementów do budowy zagród dla rysi.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe nr 13/LIFE/2024 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę elementów do budowy zagród dla rysi w ramach realizacji przez Zamawiającego projektu 101114131 — LIFE22-NAT-PL-LIFE LYNX PL LT DE „Expanding the range of the lynx population in northern Poland”

Termin składania ofert: 28.05.2024 r.

Zapytanie ofertowe nr 13/LIFE/2024

Następny artykuł