„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe nr 35/POIS/2021 zgodnie z zasadą konkurencyjności na obsługę weterynaryjną rysi w ramach projektu "Powrót rysia do północno- zachodniej Polski"

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności  nr 35/POIS/2021 na obsługę weterynaryjną rysi w ramach projektu "Powrót rysia do północno- zachodniej Polski".

Termin składania ofert: 15.01.2021 r. 

Zapytanie ofertowe

Poprzedni artykuł
Następny artykuł