„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe nr 36/POIS/2021 zgodnie z zasadą konkurencyjności na sukcesywny zakup paliwa - ulepszonego oleju napędowego.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe nr 36/POIS/2021 zgodnie z zasadą konkurencyjności na sukcesywny zakup paliwa - ulepszonego oleju napędowego w ramach realizacji projektu "Powrót rysia do północno- zachodniej Polski".

Termin składania ofert: 11.03.2021 r. 

Zapytanie ofertowe

Poprzedni artykuł
Następny artykuł