„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe nr 45/POIS/2021 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostarczanie żywych danieli dla utrzymania rysi w zagrodach.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe nr 45/POIS/2021 zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostarczanie żywych danieli dla utrzymania rysi w zagrodach w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0143/16  "Powrót rysia do północno- zachodniej Polski".

Termin składania ofert: 26.11.2021 r. 

Zapytanie ofertowe

Poprzedni artykuł
Następny artykuł