„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe nr 6/LIFE/2024 zgodnie z zasadą konkurencyjności na obsługę księgową projektu „Expanding the range of the lynx population in northern Poland”

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe nr 6/LIFE/2024 zgodnie z zasadą konkurencyjności na obsługę księgową projektu „Expanding the range of the lynx population in northern Poland”

Termin składania ofert: 09.01.2024 r.

Zapytanie ofertowe nr 6/LIFE/2024

Poprzedni artykuł
Następny artykuł